top of page
bgImage

A/S Komunālprojekts 

Arhitektūra, projektēšana, tehniskā  apsekošana, kopēšana, iesiešana

AS “Komunālprojekts” pakalpojumi

pakalpojumi

Akciju sabiedrība “Komunālprojekts”, Būvkomersanta reģistra Nr. 2687-R, ar tiesībām nodarboties ar:

arhitektūrprojektēšanu, būvju konstrukciju, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanu; siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanu; elektroietaišu projektēšanu līdz 20kV;

ēku būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;

lietotāju gāzes apgādes sistēmas projektēšanu;
ceļu projektēšanu, būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību; siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;
ēku un būvju tehnisko apsekošanu;
nekustamā īpašuma vērtēšanu;
ēkas energoefektivitātes sertifikātu izgatavošanu;
ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu projektējamām jaunbūvēm un remontējamām ēkām izgatavošanu.

Visi pakalpojumi tiek izpildīti, stingri balstoties uz Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citām normām, kas nepieciešamas būvniecības un procesa ievērošanai Latvijā.

Par projektēšanas uzņēmumu “Komunālprojekts”

par-mums

Akciju sabiedrībai “Komunālprojekts” ir vairāk nekā 70 gadu pieredze. Uzņēmums dibināts 1994. gadā, pārveidojot Valsts projektēšanas institūtu “Komunālprojekts”.

Akciju sabiedrība “Komunālprojekts” darbojas visā Latvijā, veiksmīgi strādā filiāles Jēkabpilī, Daugavpilī un Rēzeknē. Pašlaik puse no uzņēmumā strādājošiem ir sertificēti darbinieki. Visā savā darbības laikā sabiedrības pamatprodukcija ir projektu-tāmju dokumentācija dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku, inženierkomunikāciju un citu objektu būvniecībai, kapitālajam remontam un rekonstrukcijai, kā arī kompleksi – projektēšana un būvniecība (zem atslēgas).

  • Galvenā uzņēmuma priekšrocība ir tā, ka uzņēmumam ir visi nepieciešamie speciālisti kompleksai projektēšanai.

  • Uzņēmumā izstrādātie projekti ir guvuši atzinību visā valstī. Turklāt akciju sabiedrība “Komunālprojekts” ir atpazīstama organizācija republikā ēku un inženierbūvju konstrukciju un inženiertīklu ekspertīzē un apsekošanā un dod slēdzienus ar rekomendācijām par to tālāko ekspluatāciju.

  • Akciju sabiedrība “Komunālprojekts” speciālisti sekmīgi piedalījušies konkursos dažādu objektu projektēšanā Latvijas Republikas teritorijā, kā arī ārpus tās robežām.

A/S Komunālprojekts: arhitektūra, projektēšana | +371 67338383

A/S “Komunālprojekts” strādā pie vides vadības sistēmas izstrādes, kas atbilstu Eiropas sertifikācijas standartiem, lai iegūtu ISO 14001:2004 sertifikātu.

Aktuāli

aktuali

Akciju sabiedrības “Komunālprojekts” realizētie projekti:

Vakances

vakances

AS “Komunālprojekts” kontakti un rekvizīti

kontakti

Kontakti

Biroja tālr. +371 67 338 383 
E-pasts: kproject@versija.lv

Kompleksās projektēšanas nodaļa: +371 67 338 388
Nodaļas vadītājs Aleksandrs Čiņajevs +371 29 329 922; cinajev@versija.lv

Inženiertehniskās izpētes nodaļa: +371 67 338 380
Nodaļas vadītājs Kristaps Peters +371 29 467 766, kristaps@versija.lv

Kopēšanas centrs (melnbaltas, krāsainas kopijas, lielformāta melnbaltās/ krāsainās izdrukas / kopijas, laminēšana, datorizdruka, iesiešana):

+371 67 338 320; kopesana@versija.lv


Arhīvs: +371 67 338 320; kopesana@versija.lv

Darba laiks

Darbdienās: 9.00–17.00

Sestdien, svētdien: slēgts

Rekvizīti

Adrese:Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045
Reģ. Nr. 40003005372

PVN Nr. LV40003005372
Banka: A/S "SEB Banka"; kods: UNLALV2X
Bankas konts: LV11UNLA0002008467184

Ziņa ir nosūtīta

filiales

Jēkabpils nodaļa

Bebru iela 2-14, Jēkabpils, LV-5201

Tālr./fakss: +371 65 231 257


Nodaļas vadītājs Zigmārs Zemzars:
Mob.tel.: +371 26 542 195; kp@zednet.lv

Daugavpils nodaļa

Ģimnāzijas iela 16, Daugavpils, LV-5401
Tālr./fakss +371 65 425 701

tālr. +371 65 425 311 
e-pasts: daugavpilskp@inbox.lv


Nodaļas vadītāja Irina Kuzmina
mob.tel.:+371 29 413 914; irina_lk@inbox.lv

bottom of page